Zurich Instruments MFLI 500 kHz / 5 MHz

MFLI 500 kHz / 5 MHz Lock-in Amplifier

MFLI 500 kHz / 5 MHz Wzmacniacz homodynowy

Przyrząd MFLI 500 kHz / 5 MHz firmy Zurich Instruments to idealne narzędzie pomiarowe dla zagadnień badawczych wymagających ultra precyzyjnych pomiarów sygnałów zawierających szum, których składowe muszą być odseparowane dla wybranych wartości częstotliwości. Jest unikalnym rozwiązaniem pomiarowym na rynku – przyrządem integrującym w sobie funkcjonalność wzmacniacza homodynowego (lock-in), precyzyjnego mostka RLC, analizatora impedancji, analizatora widma, rejestratora danych, plotera i oscyloskopu. Przyrząd zapewnia wejście prądowe (czułość kanału na poziomie 10 fA) oraz różnicowe wejście napięciowe (czułość kanału na poziomie 1 nV), monitoring wartości prądu i napięcia w czasie wykonywania pomiarów, demodulację na częstotliwości referencyjnej z wykorzystaniem maksymalnie 4 torów demodulacji. Dzięki wbudowanym serwerom danych i sieciowym, MFLI może być używany bezpośrednio z dowolnym urządzeniem (z przeglądarką internetową), bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dzięki starannie opracowanym analogowym i cyfrowym front-endom oraz szybkiemu przetwarzaniu cyfrowemu zapewnianemu przez układ FPGA przyrząd MFLI łączy doskonałą wydajność z oprogramowaniem LabOne.

Tab #1
Tab #2
Tab #3
Cechy i funkcje
Katalog

Podstawowe cechy systemu

 • wartość impedancji kanałów pomiarowych: 50 Ω lub 1 MΩ równolegle z pojemnością 27 pF
 • zakresy pomiarowe napięciowe: 8 podzakresów od 1 mV do 3 V
 • dynamika rezerwy: maksymalnie 120 dB
 • szum napięciowy wejściowy: 5 nV/√Hz (dla częstotliwości większych od 1kHz)
 • szum prądowy wejściowy: 20 fA/√Hz (dla częstotliwości większych od 100 Hz)
 • zakres stałej czasowej od 336 ns do 83 s
 • pasmo pomiarowe od 276 µHz do 206 kHz (dla filtru 4 rzędu)
 • nachylenie charakterystyki filtru (w dB/oktawę): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
 • wartość rozdzielczości fazowej: 10 µ stopni
 • możliwość wykorzystania jednego lub czterech demodulatorów (opcja MF-MD) umożliwiających jednoczesne pomiary 1 lub 4 wybranych harmonicznych sygnału badanego (do 1023 harmonicznej włącznie)
 • maksymalny zakres pomiarowy 500 kHz lub 5 MHz (możliwość rozszerzenia pasma w czasie użytkowania bez konieczności ingerencji w hardware)
 • próbkowanie o szybkości 60 MS/s z wykorzystaniem 16-bitowego przetwornika A/C
 • rozdzielczość częstotliwości 1 µHz
 • zakresy napięciowe dla wyjścia sygnałowego: ± 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V
 • możliwość określenia impedancji w zakresie od 1 mΩ do 1 TΩ
 • dokładność pomiaru impedancji na poziomie 0.05 % przy prędkości 20 ms na punkt pomiarowy
 • możliwość pomiarów parametrycznych z wykorzystaniem częstotliwości, napięcia polaryzacyjnego (DC) lub amplitudy sygnału wymuszającego (AC)
 • możliwość polaryzacji obiektu badanego napięciem stałym DC w trybie dwuprzewodowym (maksymalnie ± 10 V) i czteroprzewodowym (maksymalnie ± 3 V)
 • szybki start urządzenia po czasie 25 s od włączenia
 • biblioteki umożliwiające programowanie dla języka C++, Matlaba, LabView, Pythona, .NET
 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności przyrządu przez dodanie dodatkowych oscylatorów/demodulatorów z możliwością jednoczesnego identyfikowania maksymalnie 4 różnych częstotliwości badanego sygnału
 • maksymalnie 100 000 punktów w pojedynczej charakterystyce impedancyjnej
 • możliwość jednoczesnego określenia impedancji zespolonej dla dwóch różnych wartości częstotliwości
 • dedykowany interfejs umożliwiający umieszczenie badanego obiektu na płytce PCB lub podłączenie innych układów pomiarowych (opcjonalnie)
 • możliwość synchronizacji przyrządów pomiarowych w celu wykonywania jedoczesnych pomiarów
 • możliwość zasilania przyrządu: zasilanie sieciowe AC (100 – 240 V) lub źródło prądu stałego DC 12 V, 2 A (zasilacz lub zestaw akumulatorów umożliwiający kompletną separację galwaniczną zasilania oraz umieszczenie przyrządu w komorze EMC)

 

Podstawowe aplikacje

 • materiałoznawstwo – ruchliwość nośników, gęstość nośników, efekt Halla
 • pomiary w obszarze badań zagadnień transportu ładunku - pomiary konduktywności, rezystancji w konfiguracji 2- i 4-przewodowej, pomiary bioimpedancji w układzie tetrapolarnym
 • spektroskopia absorpcyjna
 • układy mikromechaniczne MEMS – żyroskopy, rezonatory, akcelerometry
 • pomiary w dziedzinie fizyki kwantowej i transportu – kropki kwantowe, kubity
 • detektory oparte na polu magnetycznym: SQUID, centra NV, magnetometria atomowa, VSM
 • mikroskopia skaningowa: AFM, STM
 • charakterystyki szumowe – gęstość widmowa szumu, pomiary oparte na korelacji krzyżowej

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.