NextSense Calipri C4X - Pomiary rozjazdów

Moduł pomiarowy „Rozjazd” umożliwia precyzyjny i natychmiastowy pomiar profili elementów rozjazdu kolejowego: krzyżownicy i zwrotnicy. W ciągu kilku sekund jesteśmy w stanie uzyskać wartości parametrów takich jak: głębokości i szerokości rowków, szerokość i obniżenie środkowej części zwrotnicy, całkowita szerokość zwrotnicy, stromość, szerokość i różnica wysokości ostrza zwrotnicy. Dzięki zaawansowanej wizualizacji pomiaru, użytkownik ma natychmiastowy wgląd w faktyczne zużycie rozjazdu kolejowego. Ponadto program automatycznie poinformuje o tym, czy wartości mierzonych parametrów mieszczą się w zakresie tolerancji naprawczej lub granicznej.

Dokładność pomiaru: < ± 0,08mm

Powtarzalność pomiaru: < ± 0,035mm

Tab #1
Tab #2
Tab #3

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.