NextSense Calipri C4X - Pomiary profilu szyny

Moduł pomiarowy „Szyna” umożliwia precyzyjny i natychmiastowy pomiar profilu szyny, zarówno kolejowej jak i tramwajowej. W ciągu kilku sekund jesteśmy w stanie odnieść zmierzony profil szyny do profilu wzorcowego oraz uzyskać wartości parametrów takich jak: zużycie główki szyny pionowe, boczne i pod kątem, powierzchniowe i w konkretnym punkcie, promień, wysokość i szerokość główki szyny, wysokość i asymetria szyny, grubość i szerokość stopki, grubość i szerokość podstawy, grubość kołnierza itp. Dzięki zaawansowanej wizualizacji pomiaru, użytkownik ma natychmiastowy wgląd w faktyczne zużycie szyny. Ponadto program automatycznie poinformuje o tym, czy wartości mierzonych parametrów mieszczą się w zakresie tolerancji naprawczej lub granicznej.

Dokładność pomiaru: < ± 0,08mm

Powtarzalność pomiaru: < ± 0,035mm

Tab #1
Tab #2
Tab #3

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.