NextSense Calipri C4X - Pomiar stożkowatości ekwiwalentnej

Moduł pomiarowy „Stożkowatość Ekwiwalentna” pozwala na natychmiastowe wyznaczenie stożkowatość równoważnej zestawu kołowego, zarówno w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z pomiarów profili, średnic, rozstawu kół oraz profili szyn, a także w oparciu o dane wzorcowe oraz ręcznie wprowadzone wartości tych parametrów. Jest to obecnie jedyne, dostępne na rynku urządzenie pomiarowe posiadające taką funkcjonalność. Wyniki przedstawiane są w formie wykresów: punktów styku par koło-szyna, różnicy średnic kół w zależności od przemieszczenia względem centralnego punkty powierzchni tocznej, oraz stożkowatości ekwiwalentnej od wartości tego przemieszczenia (amplitudy). Pomiar ten jest obowiązkowy w przypadku wszystkich pojazdów szynowych poruszających się z prędkością większą niż 160km/h i jest on zgodny z międzynarodowymi normami UIC 519, EN 15302.

Tab #1
Tab #2
Tab #3

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.