Keithley 6221

Keithley 6221 AC and DC Current Source

System pomiarowy będący unikalnym połączeniem nanowoltomierza Keithley 2182A ze źródłem prądowym Keithley 6220 lub Keithley 6221. Tryb Delta umożliwiający redukcję szumów i efektu termoelektrycznego przy pomiarze skrajnie małych wartości napięć. Rozwiązanie dedykowane do pomiarów materiałów chrakteryzujących się małą rezystancją. Zapewnia szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

System jest dostępny w dwóch konfiguracjach w zależności od typu źródła prądowego występującego w konfiguracji (Keithley 6220 lub Keithley 6221).

Tab #1
Tab #2
Tab #3
Cechy i funkcje
Katalog

Nanowoltomierz 2182A

 • Możliwość przeprowadzania pomiarów charakteryzujących się niskim poziomem szumów przy dużej szybkości, typowo 15 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 1s, 40 – 50 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 60 ms
 • Praca w trybie Delta z wykorzystaniem źródła prądowego z rewersyjną polaryzacją przeprowadzana z maksymalną częstotliwością do 24 Hz i szumem o typowej wartości międzyszczytowej równej 30 nV dla pojedynczego odczytu
 • Możliwość uśredniania odczytów w celu dalszej redukcji szumów
 • Synchronizacja do częstotliwości sieci zasilającej pozwala na otrzymanie wartości parametru NMRR na poziomie 110 dB oraz redukcję prądów zmiennych będących efektem zasilania
 • Dwa kanały pomiarowe umożliwiają pomiary napięcia, temperatury lub stosunku wartości mierzonej rezystancji do wartości rezystancji referencyjnej
 • Wbudowana opcja linearyzacji dla termopar i kompensacji tzw. „zimnego złącza”

Opcja pierwsza - Źródło prądu stałego (DC) 6220

 • Funkcjonalność źródła i programowalnego obciążenia od 100 fA do 100 mA
 • Impedancja wyjściowa źródła o wartości 1014 Ω zapewnia stabilne zasilanie prądem w różnych warunkach obciążenia
 • Pamięć o pojemności 65000 punktów
 • Wbudowane interfejsy: RS-232, GPIB, Trigger Link, Digital I/O
 • Złącze typu Triax
 • Możliwość emulacji przyrządu Keithley 220 eliminuje konieczność ponownego programowania istniejących aplikacji

Opcja druga - Źródło prądu stałego (DC) i zmiennego (AC) 6221

 • Funkcjonalność źródła i programowalnego obciążenia od 100 fA do 100 mA
 • Impedancja wyjściowa źródła o wartości 1014 Ω zapewnia stabilne zasilanie prądem w różnych warunkach obciążenia
 • Pamięć o pojemności 65000 punktów
 • Wbudowane interfejsy: RS-232, GPIB, Trigger Link, Digital I/O
 • Złącze typu Triax
 • Możliwość emulacji przyrządu Keithley 220 eliminuje konieczność ponownego programowania istniejących aplikacji
 • Źródło prądu przemiennego o wartości międzyszczytowej od 4 pA do 210 mA umożliwiające charakteryzację materiałów i komponentów
 • Wbudowany generator funkcyjny oraz przebiegów dowolny umożliwiający generację przebiegów w zakresie częstotliwości od 1 mHz do 100 kHz pozwala na wykorzystanie przyrządu w trybie obciążenia elektronicznego, czujnika sygnału lub do emulacji sygnału szumu
 • Możliwość generacji impulsów o minimalnym czasie trwania wynoszącym 5 ms umożliwia dokładne pomiary materiałów i komponentów bez konieczności zadawania zbyt dużej ilości mocy, która występuje przy pomiarach sygnałem ciągłym
 • Przy współpracy z nanowoltomierzem Keithley 2182A możliwe jest wykonywanie pomiarów charakterystyk I-V z minimalnym czasem impulsu o wartości 50 ms
 • Wbudowany interfejs Ethernet (LAN) zapewnia możliwość kontroli zdalnej przyrządu

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.