Keithley 6220 DC Current Source

System pomiarowy będący unikalnym połączeniem nanowoltomierza Keithley 2182A ze źródłem prądowym Keithley 6220 lub Keithley 6221. Tryb Delta umożliwiający redukcję szumów przy pomiarze skrajnie małych wartości napięć. Rozwiązanie dedykowane do pomiarów materiałów chrakteryzujących się małą rezystancją. Zapewnia szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

System jest dostępny w dwóch konfiguracjach w zależności od typu źródła prądowego występującego w konfiguracji (Keithley 6220 lub Keithley 6221).

Każdy z przyrządów może być wykorzystywany indywidualnie lub w połączeniu z drugim przyrządem jako zestaw „delta”.

Tab #1
Tab #2
Tab #3
Cechy i funkcje
Katalog

Nanowoltomierz 2182A

 • Możliwość przeprowadzania pomiarów charakteryzujących się niskim poziomem szumów przy dużej szybkości, typowo 15 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 1s, 40 – 50 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 60 ms
 • Praca w trybie Delta z wykorzystaniem źródła prądowego z rewersyjną polaryzacją przeprowadzana z maksymalną częstotliwością do 24 Hz i szumem o typowej wartości międzyszczytowej równej 30 nV dla pojedynczego odczytu
 • Możliwość uśredniania odczytów w celu dalszej redukcji szumów
 • Synchronizacja do częstotliwości sieci zasilającej pozwala na otrzymanie wartości parametru NMRR na poziomie 110 dB oraz redukcję prądów zmiennych będących efektem zasilania
 • Dwa kanały pomiarowe umożliwiają pomiary napięcia, temperatury lub stosunku wartości mierzonej rezystancji do wartości rezystancji referencyjnej
 • Wbudowana opcja linearyzacji dla termopar i kompensacji tzw. „zimnego złącza”

 

Opcja pierwsza - Źródło prądu stałego (DC) 6220

 • Funkcjonalność źródła i programowalnego obciążenia od 100 fA do 100 mA
 • Impedancja wyjściowa źródła o wartości 1014 Ω zapewnia stabilne zasilanie prądem w różnych warunkach obciążenia
 • Pamięć o pojemności 65000 punktów
 • Wbudowane interfejsy: RS-232, GPIB, Trigger Link, Digital I/O
 • Złącze typu Triax
 • Możliwość emulacji przyrządu Keithley 220 eliminuje konieczność ponownego programowania istniejących aplikacji

Opcja druga - Źródło prądu stałego (DC) i zmiennego (AC) 6221

 • Funkcjonalność źródła i programowalnego obciążenia od 100 fA do 100 mA
 • Impedancja wyjściowa źródła o wartości 1014 Ω zapewnia stabilne zasilanie prądem w różnych warunkach obciążenia
 • Pamięć o pojemności 65000 punktów
 • Wbudowane interfejsy: RS-232, GPIB, Trigger Link, Digital I/O
 • Złącze typu Triax
 • Możliwość emulacji przyrządu Keithley 220 eliminuje konieczność ponownego programowania istniejących aplikacji
 • Źródło prądu przemiennego o wartości międzyszczytowej od 4 pA do 210 mA umożliwiające charakteryzację materiałów i komponentów
 • Wbudowany generator funkcyjny oraz przebiegów dowolny umożliwiający generację przebiegów w zakresie częstotliwości od 1 mHz do 100 kHz pozwala na wykorzystanie przyrządu w trybie obciążenia elektronicznego, czujnika sygnału lub do emulacji sygnału szumu
 • Możliwość generacji impulsów o minimalnym czasie trwania wynoszącym 5 ms umożliwia dokładne pomiary materiałów i komponentów bez konieczności zadawania zbyt dużej ilości mocy, która występuje przy pomiarach sygnałem ciągłym
 • Przy współpracy z nanowoltomierzem Keithley 2182A możliwe jest wykonywanie pomiarów charakterystyk I-V z minimalnym czasem impulsu o wartości 50 ms
 • Wbudowany interfejs Ethernet (LAN) zapewnia możliwość kontroli zdalnej przyrządu

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.