Keithley 2790

Keithley 2790 Airbag and Electrical Device Test System

Keithley 2790 jest źródłem mierzącym (SMU) dedykowanym do testów poduszek powietrznych.

Jedno kompleksowe rozwiązanie w zakresie testowania poduszek powietrznych (5 modeli do wyboru). Programowalne źródło napięcia o wartości z przedziału od 50 V do 500 V umożliwia szybkie pomiary dużych wartości rezystancji. Programowalne źródło prądu stałego o wartości od 0 A do 50 mA umożliwia bezpieczne testy na obiektach posiadających małą rezystancję. Możliwość rozszerzenia o kanały multipleksowane w celu pomiarów na większej liczbie DUT. Wbudowany multimetr cyfrowy o rozdzielczości 6 ½ cyfry. Wsparcie dla Interfejsu GPIB, RS-232 oraz cyfrowych wejść/wyjść.

Tab #1
Tab #2
Tab #3
Cechy i funkcje
Katalog

Podstawowe cechy systemu

 • możliwość wykonywania testów jednym przyrządem - pomiarów ciągłości oraz wartości rezystancji w trybie HI-POT
 • programowalne źródło napięcia stałego (50 – 500 V) wspiera szybkie i precyzyjne pomiary wysokich oporów
 • programowalne źródło prądu stałego (0 – 50 mA) z trybem tzw. suchego obwodu pomaga zapobiec przegrzaniu lub uszkodzeniom urządzenia podczas pomiarów niskich rezystancji
 • modułowa architektura łatwo dostosowuje się do testów na poduszkach powietrznych oraz do stanowisk testowych wymagających aplikacji z wykorzystaniem mieszanych urządzeń/sygnałów
 • możliwość multipleksowania kanału pomiarowego dla aplikacji wymagających wielu punktów pomiarowych
 • wbudowany multimetr 6½-cyfrowy z zaawansowaną funkcjonalnością i szerokimi zakresami pomiarowymi
 • inteligentne wsparcie dla automatyzacji i łatwa integracja z zewnętrznymi sprzętami testowymi
 • interfejsy GPIB, RS-232 i cyfrowe wejścia/wyjścia dla elastycznych opcji sterowania
 • programowanie z wykorzystaniem składni SCPI dla prostego tworzenia kodu i przyszłych rozszerzeń w oparciu od dodatkowe oprzyrządowanie
 • 2-letni cykl kalibracji modułów minimalizuje koszty konserwacji i czas przestoju systemu

Podstawowe aplikacje pomiarowe

 • elektryczne testy funkcjonalne modułów/napełniaczy poduszek powietrznych w samochodach
 • elektryczna kontrola funkcjonalna napinaczy pasów bezpieczeństwa
 • szybkie testy elektryczne równoległe, testy „zanurzeniowe”, dwukanałowe lub realizowane na jednocześnie na dwóch stanowiskach testowych
 • testy zaciskania przewodów, wysokonapięciowe (pod kątem wytrzymałości elektrycznej), rezystancji izolacji w fotelach samochodowych, awionice, itp.
 • pomiary ciągłości i rezystancji związanej z prądem upływu w złączach/okablowaniach
 • testy ciągłości i rezystancji dla tzw. „suchych obwodów” wielościeżkowych/przełącznikowych
 • testy ciągłości i rezystancji izolacji w centrach zasilania i bezpiecznikach samochodowych
 • testy zwarcia/przerw w obwodach płyt PCB/PWB oraz testy ogólnego przeznaczenia pod kątem zwarć/przerw w obwodach

 

Model Keithley 2790 jest dostępny w następujących konfiguracjach:

 • przyrząd Keithley 2790-H jest systemem jednomodułowym zaprojektowanym dla aplikacji wymagających zarówno pomiaru niskiego prądu, jak i zadawania wysokiego napięcia przy pomiarach rezystancji (od 10 MΩ do 1 GΩ). Ten system "bazowy" zapewnia wszystkie możliwości pomiarowe potrzebne do testów elektrycznych pojedynczych lub dwustopniowych poduszek powietrznych na pojedynczych stanowiskach testowych (przykładowo na stanowiskach testowych, które testują pojedynczą lub dwustopniową poduszkę powietrzną jednocześnie).
 • Keithley 2790-A, zapewnia podobną funkcjonalność jak Keithley 2790-H, umożliwiając dodatkowo pomiary rezystancji od 1 MΩ.
 • Keithley 2790-HH jest przeznaczony do zastosowań wymagających testów równoległych lub testów wysokonapięciowych. Podobnie jak Keithley 2790-H, jest zaprojektowany do aplikacji wymagających pomiarów zarówno niskich wartości prądów, jak i wysokiego napięcia. Może testować pojedyncze lub dwustopniowe poduszki powietrzne. Jednak dzięki dwóm modułom umożliwiającym podłączenie (złącze) ma także możliwość jednoczesnego testowania dwóch poduszek powietrznych, maksymalizując wydajność testu.
 • Keithley 2790-HL jest przeznaczony do zastosowań, w których preferowane jest oddzielenie testu z wykorzystaniem źródła wysokiego napięcia (z pomiarem rezystancji) od obwodu w którym następuje zasilanie testowanego obwodu prądem (z pomiarem rezystancji). Ta konstrukcja została opracowana dla takich aplikacji jak testy elektryczne poduszek powietrznych w kierownicach lub fotelach samochodowych, które obejmują również testy przełączników lub innych urządzeń dodatkowych.
 • Keithley 2790-L jest przeznaczony do pomiaru z wykorzystaniem niskich napięć testowych, takich jak testy ciągłości dla poduszek powietrznych bocznych/foteli i napinaczy pasów bezpieczeństwa lub innych aplikacji wymagających pomiarów rezystancji z wykorzystaniem programowalnego źródła prądu, w których testowanie obwodów o dużej rezystancji nie jest konieczne, natomiast pożądane jest precyzyjne sterowanie prądem źródła.
 • Dodanie modułu multipleksera, zapewniającego pomiar różnicowy na 40-kanałach (karta 7702 w Keithley DAQ6510) do przyrządów w wersjach 2790-A, -H lub -L umożliwia wykorzystanie tych rozwiązań do aplikacji z większą liczbą kanałów, takich jak testy HI-POT/ciągłości złącz, wiązek kablowych i urządzeń dystrybucji zasilania do 500 V (wewnętrznie zasilanych).

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.