Keithley 2182A

System pomiarowy będący unikalnym połączeniem nanowoltomierza Keithley 2182A ze źródłem prądowym Keithley 6220 lub Keithley 6221. Tryb Delta umożliwiający redukcję szumów i efektu termoelektrycznego przy pomiarze skrajnie małych wartości napięć. Rozwiązanie dedykowane do pomiarów materiałów chrakteryzujących się małą rezystancją. Zapewnia szybkie, wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

System jest dostępny w dwóch konfiguracjach w zależności od typu źródła prądowego występującego w konfiguracji (Keithley 6220 lub Keithley 6221).

Każdy z przyrządów może być wykorzystywany indywidualnie lub w połączeniu z drugim przyrządem jako zestaw „delta”.

Tab #1
Tab #2
Tab #3
Cechy i funkcje
Katalog

  • Możliwość przeprowadzania pomiarów charakteryzujących się niskim poziomem szumów przy dużej szybkości, typowo 15 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 1s, 40 – 50 nV wartości międzyszczytowej dla przedziału czasowego wynoszącego 60 ms

  • Praca w trybie Delta z wykorzystaniem źródła prądowego z rewersyjną polaryzacją przeprowadzana z maksymalną częstotliwością do 24 Hz i szumem o typowej wartości międzyszczytowej równej 30 nV dla pojedynczego odczytu

  • Możliwość uśredniania odczytów w celu dalszej redukcji szumów

  • Synchronizacja do częstotliwości sieci zasilającej pozwala na otrzymanie wartości parametru NMRR na poziomie 110 dB oraz redukcję prądów zmiennych będących efektem zasilania

  • Dwa kanały pomiarowe umożliwiają pomiary napięcia, temperatury lub stosunku wartości mierzonej rezystancji do wartości rezystancji referencyjnej

  • Wbudowana opcja linearyzacji dla termopar i kompensacji tzw. „zimnego złącza”

Zobacz także

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.