Keithley

Firma Keithley jest uznanym na świecie producentem przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary wielkości elektrycznych oraz parametrów materiałowych: prądu, napięcia i rezystancji, rezystywności (skrośnej i powierzchniowej), ruchliwości nośników prądu, efektu Halla w wersji klasycznej i kwantowej. Większość z przyrządów firmy Keithley jest powszechnie znana w środowisku naukowym.

Przyrządy takie jak:

  • nanowoltomierz Keithley 2182A,
  • źródła prądowe Keithley 6220,
  • Keithley 6221,
  • multimetr o rozdzielczości 8 ½ cyfry Keithley 2002 oraz
  • źródła mierzące Keithley 2400

stanowią podstawowe wyposażenie laboratoriów badawczych na świecie.

Produkty marki Keithley

Analizatory półprzewodników

Multimetry cyfrowe

Nanowoltomierze

Oprogramowanie

Pikoamperomierze

Pomiary małych rezystancji

Źródła prądowe

Systemy przełączające

Źródła mierzące

Akcesoria i dodatki

Pozostali producenci

 - bądź na bieżąco

Otrzymuj informacje o zbliżających się wydarzeniach i nowych produktach.