Elektronik – Testowanie urządzeń bezprzewodowych w obszarze produkcji